Najważniejsze akty prawne dotyczące kierujących, kierowców i pojazdów: 

1) Ustawa o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. 

2) Ustawa o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. 

3) Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 27 czerwca 1997 r. 

4) Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

6) Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. 

7) Ustawa o transporcie drogowy aktualizacja na dzień 1.01.2012 

8) baza przykładowych pytań na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

 Od 1989 r. zajmujemy się szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

kontakt

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio